Szent szív otthon egészség chicago. Alapvető felkészülés

szent szív otthon egészség chicago

A polgárháború után az Egyesült Államok számos nemzet fiainak otthonává vált. A nem angolul beszélők bevándorlása már az Atlanti- tengerpart gyarmatosításának idejében megkezdődött, a bevándorlók azonban többségükben Észak-Európából érkeztek.

Tippek a fogyáshoz 5 héten belül, A legjobb fogyókúrás.

Ez a helyzet az USA katolikus egyházára is súlyos feladatokat rótt. Mivel ezek az új bevándorlók rendszerint csak alig, vagy egyáltalán nem tudtak angolul, saját anyanyelvükön kellett őket oktatni és gondozni. Az angolul beszélő többség nem törődve azzal, hogy legnagyobb részük hihetetlenül szegény, megvetette és kizsákmányolta őket. A bevándorlók között talán az olaszok sorsa volt a legrosszabb.

A németekkel szemben például szervezetlen csoportokban telepedtek le. Olasz papok és szerzetesek nem kísérték őket.

Semmelweis Ignác

Azért mentek Amerikába, hogy kiszabaduljanak abból a szegénységből és zűrzavarból, amelyben otthon Szicíliában, Nápolyban vagy Calabriában éltek; a nagyvárosok nyomornegyedeiben telepedtek le, ahol csak a legalacsonyabb rendű és a legrosszabbul fizetett munkákhoz juthattak hozzá. Soknak közülük nem is volt szándékában, hogy örökre ott maradjon. Nem akartak mást, csupán egy pár dollárt keresni, hogy kifizethessék adósságaikat, régi hazájukban egy darabka földet vásárolhassanak, és oda húzódhassanak vissza.

Elég gyakran azonban még ebben a reménységükben is keservesen csalódtak. Úgy tűnt, hogy még az Egyház is elhagyta őket. A püspökök jórészt ír születésűek voltak, és azon fáradoztak, hogy bebizonyítsák: a katolikusok is lehetnek jó, angol nyelvű amerikaiak; ezért ezek az újonnan érkezett idegenek kínosan érintették őket. Hogy ebben a súlyos helyzetben segítséget nyújtson, ben Francesca Cabrini olasz nővérek egy kis csoportjával New York Citybe érkezett.

Fő cikk: Catherine McAuley Alapítás Az irgalmas nővérek kongregációja akkor kezdődött, amikor Catherine McAuley egy örökséget felhasználva épített egy nagy házat a dublini Baggot Streeten, szegény lányok iskolájaként és hajléktalan cselédlányok és nők menedékhelyeként. Helyi asszonyok segítették a ház munkáiban. Akkor még nem volt ötlet vallási intézmény alapításáról; McAuley terve az volt, hogy világi hölgyek társaságát hozza létre, akik naponta néhány órát töltenek a szegények oktatásában.

Leó pápa küldte őket. Franciska egy tehetős lombard parasztcsalád leánya volt. Apját, Agostinót a faluban csak ,nagy keresztény''-nek hívták. Tizenkét idősebb testvére közül csak néhányan maradtak életben, s őt magát is, mert koraszülött volt, mindjárt a a magas vérnyomás megelőzésének megszervezése után megkeresztelték.

szent szív otthon egészség chicago

A család légköre mély keresztény áhítattal és felebaráti szeretettel átitatott volt. Franciska kisgyermekkora óta arról álmodott, hogy távoli országok hithirdetője lesz.

szent szív otthon egészség chicago

Ez a kívánság nem puszta kalandvágyból fakadt. Eredetileg Kínába kívánkozott, mivel azonban nem mehetett szent szív otthon egészség chicago Távol- Keletre, hosszú ideig úgy látszott, hogy egyáltalán nincs is szerzetesi hivatása. Ebben az időben Olaszországban még nem volt női missziós kongregáció.

Átadták a Budapesti Szent Ferenc Kórház új szárnyát A fejlesztés finanszírozása jelentős részben kormányzati forrásból valósult meg, ami önkormányzati, rendi és magántámogatásokkal egészült ki.

Gyenge egészsége miatt a meglevő szerzetek kétszer is elutasították felvételi kérelmét. Tanulni kezdett, és megszerezte a néptanítói oklevelet.

Schöller Andrea, dr.

Úgy látszott, hogy tanítónő lesz egy faluban, amikor egyszer csak teljesen szokatlan módon mégis megbizonyosodott hivatásáról. Antonia Tondini asszony és Teresa Galza ben Lodi egyházmegyéjének támogatásával Codogno városkában lányárvaházat nyitott.

szent szív otthon egészség chicago

A két nő azonban alkalmatlannak bizonyult az árvaház vezetésére: elhanyagolták feladataikat és szüntelenül perlekedtek. A püspök, hogy felelősségük tudatára ébressze őket, megengedte, hogy fogadalmat tegyenek és szerzetesruhát öltsenek.

Alexiánus Testvérek Kongregációja

Mivel magatartásukon nem változtattak és csak szégyent hoztak a szerzetes névre, Gelmini püspök és monsignore Serrati, a ház lelki vezetője ben Francesca Cabrinihez fordult, hogy teremtsen rendet a zűrzavarban. Ő, mivel értett hozzá, hogy megnyerje az árva gyermekek szeretetét és ragaszkodását, csakhamar olyan sikert ért el ápolásuk és nevelésük terén, hogy heten közülük később hozzá hasonlóan szerzetesi fogadalmat tettek.

E:\\Napsugár\\napsugar_hetperces.hu

Miután mindkét ,alapítót'' eltanácsolták a ,Gondviselés házából'' -- amint az intézetet nevezték -- csakhamar Cabrini anya lett a kicsi, de virágzó közösség feje. Konventet létesített Codognóban, és miután több társnőt talált a szomszédos falvakban, Milánóban megnyitott egy másik házat, ahol otthont rendezett be a tanítónő-növendékek számára. Cabrini anyában az egészséges emberi értelem született zsenialitással és vállalkozó kedvvel párosult; ez tette lehetővé, hogy a meggondolatlanul alapított és rosszul vezetett ,Gondviselés házát'' új kongregációvá alakítsa.

Nem feledkezett meg missziós hivatásáról sem; felismerte, hogy az intézet csupán provinciális jellegű marad, ha nem sikerül házat alapítania Rómában.

CABRINI SZENT FRANCISKA apáca, alapítónő

Állhatatossága és céltudatossága végül megnyerte ügyének Róma bíboros vikáriusának, Lucio Maria Parocchinak a támogatását, aki azzal a feladattal bízta meg, hogy ne csak egy házat alapítson a városban, hanem kettőt: egy ,szabad iskolát'' és egy óvodát. Leó pápának, fellelkesült rajta, és azonnal meg is erősítette a kongregációt. Magánkihallgatása alkalmával azt tanácsolta Cabrini anyának, hogy inkább Amerikába menjen, mint Kínába.

Abban az időben a piacenzai Giovanni Battista Scalabrini püspök már hozzáfogott, hogy olasz papokat küldjön az USA-ba; a pápa figyelmét az olasz bevándorlók nyomorúságos helyzetére és a segítség halaszthatatlan voltára irányította.

Semmelweis Ignác – Wikipédia

Scalabrini püspök korábban megkísérelte, hogy megnyerje Franciskát munkatársának. De Franciska csak a pápa ösztönzése után mutatott szent szív otthon egészség chicago az iránt, ami később életének fő műve lett.

szent szív otthon egészség chicago

Már harminckilenc éves volt, amikor Corrigan érsek meghívására megérkezett New Yorkba. Meg kellett állapítania, hogy az érsek nem számított gyors megjelenésére, és hogy az árvaház megalapítására irányuló terve egyáltalában nem találkozott annak egyetértésével és jóakaratával.

Cesnola grófnő, a Metropolitan Museum of Art igazgatójának felesége már szerzett egy házat a vállalkozás számára New York egyik előkelő negyedében, az érsek azonban attól félt, hogy a szomszédok ellenvetést tesznek majd amiatt, hogy a közelükben árvaház létesüljön rongyos olasz gyerekek számára.

szent szív otthon egészség chicago

Afelől is aggályai voltak, hogy vajon tudja-e biztosítani az árvaház fenntartásához a szükséges pénzt. Cabrini anyának azonban végül sikerült elnyernie beleegyezését egy kísérlethez.

Szívprobléma és kávé: ennyit számít az, hogy mennyi feketét iszik - EgészségKalauz

Azzal, hogy állandóan kért Krisztus szegényei számára, társnői segítségével sikerre tudta vinni az árvaház tervét. Cabrini anya most már el tudta helyezni az árvaházat New York peremkerületében.

Semmelweis Ignác és Weidenhofer Mária esküvői képe

Valamennyi kórház, amelyet később más helyeken alapított, ugyanezt a nevet viselte. Bár fő érdeklődése az Egyesült Államokban élő olaszokra irányult, munkáját nem korlátozta csak az ő támogatásukra, hanem új alapításokat hozott létre Közép- és Dél-Amerikában, Franciaországban, Spanyolországban és Angliában is. Néhányat közülük elsősorban azzal a céllal nyitott meg, hogy utánpótlásról gondoskodjon amerikai alapításai számára.

A Szent Szív hithirdetőinek fő tevékenysége iskolák, árvaházak és kórházak megnyitásából állt; sok nővért állítottak a szegénygondozás munkájába is.

Dr. Merkely Béla

A coloradói Denver körüli bányavidéken gyakran a bányákba is leszálltak, hogy meglátogassák és tanáccsal lássák el az ott dolgozó olaszokat. Gyakran lehetett velük találkozni a Sing-Singben, New York nagy fogházában is, ahol a halálraítélteket vigasztalták. Élete folyamán Cabrini anya hatvanhét kórtörténet krónikus hipertóniával alapított, és amikor Halála után Svájcra és Ausztráliára is kiterjesztették a kongregáció hatáskörét.

Cabrini anyát ban boldoggá, Ő volt az első nő az USA-ban, akinek ez a megtiszteltetés osztályrészül jutott.

Érdekeshozzászólások