A szív helyi egészségügyi bizottsága, Testületi ülések

a szív helyi egészségügyi bizottsága

A as év egy világjárvány jegyében telt, amely világszerte sok százezer ember halálát okozta. A világjárvány az összes tagállamot sújtotta, és jóllehet többnek sikerült ellaposítania a járvány görbéjét, a Covid19 továbbra is óriási probléma, és valószínűleg mindaddig az is marad, amíg nem sikerül hatékony oltóanyagot találni.

A Covid19 bizonyította, hogy az egészségnek sokkal központibb szerepet kell kapnia az európai politikában. Az EPP képviselőcsoport egy európai egészségügyi unió gyors megvalósítását szorgalmazza.

A kereszténydemokrata világnézet Kereszténydemokrata és humanista gyökereinek köszönhetően az EPP képviselőcsoport mindig az egyén jóllétét — a polgárok testi, lelki és szociális jóllétét — helyezi fellépéseink középpontjába. A kereszténydemokrata alapító atyák ennek megfelelően az összes európai állampolgár jóllétét tették az európai politika alapjává. A béke és az EU által vallott értékek előmozdítása mellett azóta ez az EU három fő céljának egyike, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés 3.

Mindenekelőtt, mi, kereszténydemokraták határozottan hiszünk abban, hogy az emberek jobb jövőt alakíthatnak ki. Az orvosok, az ápolók és a gyógyszerészek sok millió európai mindennapi életét teszik jobbá, és úgy gondoljuk, hogy helyes szakpolitikákkal és megfelelő politikával ugyanezt érhetjük el.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács története

Befolyásolni kívánjuk az orvostudomány fejlődését és a tudományos haladást. Hiszünk egy jobb jövőben.

galagonya magas vérnyomás felülvizsgálatokra

Támogatjuk a tudományos eredményeket és haladást, és azt akarjuk, hogy Európa céltudatosan az összes ember jóllétének előmozdítása érdekében használja a tudományt.

A kereszténydemokraták hisznek egy olyan társadalomban, amely segíti a rászorulókat. Számunkra az orvostudomány fejlődése nem csupán egy új üzleti modell. Számunkra az orvostudomány fejlődése egyszerűen annak szükségessége, hogy mindenkinek a mindennapi életét jobbá tegyük, jövedelmének, végzettségének és annak megfelelően, hogy Európa mely régiójából származik.

Hiszünk abban, hogy az egyének képesek fejlődni, teremteni és mindenki másnak a jóllétéhez hozzájárulni, anélkül hogy ebben visszatartanák vagy túlzottan támogatnánk őket.

Lesújtó jelentés jött a magyar egészségügyről - hetperces.hu

Hiszünk egy olyan társadalomban, amely lehetővé teszi az egyén számára a részvételt szabadsága megőrzése mellett. Egyetértünk az innováció előnyeivel, és döntéseinket a tudományra alapozzuk.

Tudjuk, hogy a technológiának kell az embereket szolgálnia, nem pedig megfordítva, de azt is, hogy nem zárkózhatunk el olyan új technológiai lehetőségek elől, mint az alkalmazások, a nagy adathalmazok Big Dataa mesterséges intelligencia MI és a személyre szabott orvoslás. Éppen ellenkezőleg, azt akarjuk, hogy Európa járjon az élen, és maga alakítsa ezeket az új trendeket.

Lesújtó jelentés jött a magyar egészségügyről

Az embereket állítjuk az innováció középpontjába. Az orvostudomány fejlődésének egy világos, emberközpontú értékrendszerbe kell beágyazódnia. Mi, kereszténydemokraták már világos álláspontot foglaltunk el az egészségügyi ágazatban rejlő európai lehetőségek kiaknázását illetően: támogatjuk polgárainkat például a rák elleni küzdelemben.

Meggyőződésünk, hogy értékeink, nagyságrendünk, hajlandóságunk arra, hogy nagyobb mértékű innovációra törekedjünk és e tudást a teljes tudományos közösségben megosszuk, olyan kulcsfontosságú elvek, amelyek lehetővé fogják tenni, hogy a rák fenyegetése elleni küzdelmet megkísérelve jobbá tegyük az európaiak életét.

Ugyanezeknek az értékeknek kell vezérelniük bennünket abban a törekvésünkben, hogy valamennyi európai számára garantáljuk a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Mivel az orvoslás végső soron előzetes tudáson alapul, a nagy adathalmazok és az MI lehető legjobb felhasználása lehetővé teszi a kutatók és az orvosok számára, hogy közvetlenül lekérdezzék a múltat, ezáltal gyorsabb és pontosabb előrejelzéseket adjanak a jövőre nézve.

Hírek, cikkek | PHARMINDEX Online

Tudatában vagyunk annak, hogy az egészség területén a technológia döntő tényező lehet az életmentésben. Tudjuk továbbá, hogy az orvostudomány előtt álló nagy kihívásokat, mint amilyenek a betegségek és a világjárványok, csak együtt oldhatjuk meg. Ezért Európában és kontinensünk határain túl is együtt kívánunk működni. Tisztességes kereskedelmi megállapodásokkal egybe kívánjuk gyűjteni az egészségügyi szakembereket, hogy hatékonyabban megoszthassuk tudásunkat, és hálózatokat hozzunk létre az egészségügyi ellátás Európában és külföldön történő javítása érdekében.

a szívelégtelenség egészségügyi szövődményei

Továbbá azt akarjuk, hogy Európa határozottan emelje fel a hangját mindenki ellen, aki a világjárványokat, betegségeket és más egészségügyi kockázatokat hatalmi játszmákra próbálják felhasználni.

Küzdünk a félretájékoztatás és az olyan országok ellen, amelyek fontos információkat rejtenek el a betegségeket vagy a világjárványokat leküzdésére vonatkozóan. Élni fogunk a gazdasági erőnk adta lehetőségekkel, és szankciókkal lépünk fel azon országokkal szemben, akik kockára teszik az európai állampolgárok életét, akár azáltal, hogy félretájékoztatnak vagy nem tájékoztat bennünket, akár azzal, hogy játszmákra használják a világjárványt.

A jövőre nézve a valóban kereszténydemokrata biztonság egyik sarokköve az egészségügyi kockázatok kezelése lesz. Egy olyan Európai Unióban hiszünk, amely az összes európait tiszteletben tartja, védi és támogatja. Egy olyan Európai Unióban hiszünk, amely lehetővé teszi és előmozdítja az innovációt, és mindannyiunk életéhez hozzájárul.

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása A programnak ezért hozzá kell járulnia az egyének egész élete során történő betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a tiltott kábítószerek használata. A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse a tagállamok e területeken hozott intézkedéseit. A programnak ezért hozzá kell járulnia az egyének egész élete során történő betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a tiltott kábítószerek használata. A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse a tagállamok és a helyi és regionális önkormányzatok e területeken hozott intézkedéseit.

Uniónk egy egészségügyi unió is, amelynek középpontjában személyközpontú politikák állnak. Az egészségpolitika keretében hozott minden döntésben figyelembe kell venni a férfiak és a nők egyéni szükségleteit. Uniónk egyben olyan Unió is, amely továbbra is nyitott a határain kívüli világra. Kiállunk a nemzetközi együttműködés mellett annak érdekében, hogy Európa hasznot húzhasson az orvostudomány fejlődéséből, és hozzájárulhasson ahhoz.

A tudományos és orvostudományi együttműködés olyan, mindenki számára előnyös helyzetet fog teremteni, amely társadalmunknak és gazdaságunknak egyformán a hasznára fog válni. Mindezt abban a tudatban tesszük, hogy Európát globális felelősség a szív helyi egészségügyi bizottsága terheli, amelynek alapján az uniós fejlesztési támogatás keretében a világ más tájain is hozzájárul a lakosság egészségének fejlesztéséhez.

Támogatni kell az ellenállóképesség kialakítását és a felkészültség növelését a partnerországok egészségügyi ágazataiban. Ehhez kulcsfontosságú az egészségügyi szakemberek oktatása és képzése. Gondoskodnunk kell arról, hogy az EU által a Covidválságra adott humanitárius és egészségügyi válasszal ne éljenek vissza ideológiák és politikai napirendek előmozdítása céljából.

hipertónia szembetegségek

A COVID válság bebizonyította, hogy ahhoz, hogy a globalizált és összekapcsolt világban polgáraink előnyeit kiaknázhassuk, az EU-nak erős egészségügyi politikával kell rendelkeznie.

Éppen ez az az egészségpolitikai alap, amelynek uniós szinten történő megerősítését kívánjuk elérni. Az EU számára — ahol szükséges — meg kell adni a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy tényleges egészségügyi unióvá váljon, amely a következő elveken nyugszik: Európa, amely tiszteletben tart; Európa, amely védelmet és támogatást nyújt; és Európa, amely újít és utat tör, hogy mindannyiunk életét jobbá tegye.

Hatáskörök és felelősségek A Covidválság megmutatta, hogy az egészségügyi veszélyek nem tartják tiszteletben a határokat, és hogy miért van szükség összehangoltabb európai válaszra. Az egészségpolitika számos területe továbbra is a tagállami a felelősség. Az Európai Uniónak azonban sokkal több lehetősége van, mint amennyit jelenleg kihasznál.

Az ilyen a szív helyi egészségügyi bizottsága magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügyi tájékoztatás és oktatás által, továbbá a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérését, az ilyen veszélyek korai előrejelzését és az ezek elleni küzdelmet.

Az EU e hatáskör keretében dolgozott a közegészség javításán pl.

Testületi ülések

Az uniós szinten már elvégzett munka ellenére még mindig jelentős mozgástér áll az Európai Szív- és érrendszeri betegségek magas vérnyomás iszkémiás szívbetegség rendelkezésére a hatályos Szerződések keretében, hogy sokkal több eredményt érjen el az egészségpolitika területén.

A Szerződések egészségügyi rendelkezései még mindig nagyrészt kihasználatlanok az általuk elérhető célokhoz képest. Az Unió olyan hatáskörökkel rendelkezik, amelyek a jelenleg megvalósítottnál több fellépést engednek meg.

Például a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvnek, amely a szolgáltatásnyújtás szabadságának területére tartozik, és a törvényi rendelkezések közelítésére irányul, eredményesebbnek kell lennie ahhoz, hogy megszűnjenek a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások nyújtása előtt álló meglévő akadályok. Például széles körben elismert, hogy a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint a bevált gyakorlatok tagállamok közötti jobb összehangolása és előmozdítása jelentős előnyökkel járhat.

Másrészről viszont tudjuk, hogy az egészségügyi rendszerek pénzügyi forrásainak nagy része továbbra is tagállami szinten marad, és számos hatáskört a tagállamok gyakorolnak. A nagyratörő európai egészségpolitikának tiszteletben kell tartania e tényeket, és nem támaszthat olyan elvárásokat, amelyek soha nem valósíthatók meg.

Nem minden egészségügyi projekt finanszírozható egy nagyobb uniós egészségügyi programból, és a szubszidiaritás elvének megfelelően a szív helyi egészségügyi bizottsága minden jó elképzelés valósítható meg európai szinten. Mégis eltökéltek vagyunk amellett, hogy egy sokkal erősebb uniós egészségpolitikán munkálkodjunk, előmozdítsunk minden szükséges intézkedést, amely egyértelmű uniós hozzáadott értékkel rendelkezik, és többek között az egészségügyi szolgáltatások belső piacának széttöredezettségét hivatott csökkenteni.

A mi Európánk a szubszidiaritásra és a szolidaritásra épül. Például minden régió sokkal jobban tudja Brüsszelnél, hogy hol és hogyan működtesse a szomszédságában lévő kórházat vagy egészségügyi központot. A nemzeti politikusok tudják, hogyan lehet a legjobban megszervezni az orvosi ellátást és az egészségügyi rendszert. A csak közösen kezelhetőek a határokon átnyúló fenyegetések, a közös belső piacunkon forgalmazott termékek innovációnak kedvező és az egészségügyi kockázatokat korlátozó szabályozása vagy a határokon átnyúló egészségügyi ellátás és számos más terület kapcsán azonban Európa jelenti a legjobb megoldást.

Nem csupán egy szintre vagyunk jogosultak, különböző szinteken gondolkodunk és cselekszünk. Egyszerűen az emberek szükségleteit állítjuk a középpontba, és határozottan hiszünk egy jobb, ellenállóbb Európában, valamint a szubszidiaritás és a a szív helyi egészségügyi bizottsága Európájában.

Házy Erzsébet - Melis György - Szív küldi szívnek szívesen

A világjárvány kitörésének kezdeti szakaszában az összehangolt uniós szintű fellépés hiánya tojásfehérje és magas vérnyomás problémákhoz vezetett, így például a belső határok lezárásához és a belső piac megbénulásához, amely rendkívüli módon megnehezítette az alapvető áruk, a szív helyi egészségügyi bizottsága a gyógyászati termékek áramlását.

Ezért kérjük a tanulságok levonását és az összehangoltabb megközelítést, amely valós és tényleges hatáskörökkel ruházza fel az EU-t, és hozzáadott értéket nyújt a tagállamok jelenlegi és jövőbeli válságai során. Az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a világjárvány nem ismer határokat vagy ideológiákat, és hogy annak leküzdéséhez szükség van a teljes nemzetközi közösség együttműködésére és szolidaritására, valamint az ENSZ-rendszer és különösen az Egészségügyi Világszervezet WHO megerősítésére.

keménységgel kezelik a magas vérnyomást

Az EPP képviselőcsoport meggyőződése, hogy minden érintett felet, többek között Tajvant is be kell vonni a WHO üléseibe, mechanizmusaiba és tevékenységeibe, különösen a globális közegészségügyi válságok alatt. Új realitások A demográfiai trendek, az éghajlattal kapcsolatos kihívások, az innovációhoz való hozzáférés, a kezelések mindenki számára való jobb hozzáférhetősége, a krónikus betegségek nagy aránya, a digitalizáció e-egészségügy és az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága máris jobban ráirányította a figyelmet európai szinten az egészségpolitikára.

Ezek a kihívások összehangolt uniós szintű választ igényelnek, mivel valamennyi tagállamot közösen érintik, és nem ismernek határokat. E trendek tartósak lesznek, és egyszerűen fel fogják gyorsítják az egészségpolitikai változásokat.

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara On-line

Figyelembe kell vennünk az egészség terén fennálló társadalmi és földrajzi különbségeket, és Európa-szerte biztosítanunk kell a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Az Európai Bizottság nemrégiben, az európai szemeszter keretében a tagállamokhoz intézett legutóbbi ajánlásaiban aggályokat vetett fel a nemzeti egészségügyi rendszerek azonnali és hosszú távú ellenállóképességét illetően a jövőbeli veszélyhelyzetek kezelése terén, felismerve, hogy a Covidvilágjárvány felszínre hozta a nemzeti egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségével, hatékonyságával és rezilienciájával kapcsolatos, már korábban is fennálló strukturális problémákat.

Elismert tény, hogy nem elégséges az egészségügyi ellátás finanszírozása, valamint hogy gyenge az alapellátás, és rossz a koordináció. Ez a válság megmutatta annak fontosságát is, hogy bizonyítékokon alapuló egészségpolitikákkal kell rendelkeznünk. Ez a kezelésre és a megelőzésre irányuló kezdeményezéseket egyaránt magában foglal.

Érdekeshozzászólások